کتاب If I Was You...: And Alot More Grammar Mistakes You Might Be Making

کتاب If I Was You... یک هندبوک ضروری برای اصلاح اشتباهات دستوری می‌باشد. کتاب ابزار مورد نیاز برای اصلاح اشتباهات رایج گرامری را برای خواننده فراهم ساخته است. هر ورودی شامل نمومه جملاتی است که اشتباه را نمایان کرده است و نیز یک توضیح ساده از دلیل اشتباه بودنش و نحوه استفاده از گرامر درست، داده شده است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو و کپی برداری از متن است
 
 
.
خرید و دانلود - 1000 تومان